Vrachtwagen klaar voor vertrek.
De kinderen, de burgermeester en de vrachtwagen.
De kinderen, de burgermeester en de vrachtwagen.

Welkom bij Stichting Project Oekraïne!

Onze stichting is ontstaan vanuit een initiatief van een aantal jongeren uit de G.K.V. te Kantens. Vanaf 2010 voeren we projecten uit in Roemenië en Oekraïne waarbij God en de liefde voor onze naaste, centraal staan.

Actueel – 25-11-2023 09:49

Helaas hebben we als bestuur moeten besluiten (voorlopig) te stoppen met de inzameling voor de transporten. De regels om over de Roemeense grens te komen zijn dusdanig aangescherpt, dat het voor ons niet meer haalbaar is hier aan te voldoen. Omdat de opslag nu leeg is vinden we dit een goed moment om te stoppen. We zullen dit bericht zoveel mogelijk delen zodat er geen mensen voor niks komen aan de Klinkenborgerweg op de laatste zaterdag van november.

Actueel – 3-4-2023 21:16

Hallo allemaal, binnenkort is het weer tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering! Iedereen die geïnteresseerd is in onze acties, projecten en hoe we de mensen in Oekraine en Roemenie kunnen helpen is op donderdag 13 april om 20.00 uur welkom in de GKV Kantens (Pastorieweg 21a te Kantens). Zien we je daar?

Actueel – 16-10-2022 08:20

Nadat het vorige transport is vertrokken is er weer ruimte om bruikbare spullen in te zamelen. Op zaterdagochtend 26 november a.s. is er weer een inzamelochtend, van 9-12. Adres: Klinkenborgerweg 3, Kantens.  

Actueel – 9-5-2022 22:53

Oorlog in Oekraïne

Gezien de huidige ontwikkelingen in Oekraïne willen we iedereen die bij onze stichting betrokken is via extra nieuwsbrieven op de hoogte stellen van de huidige situatie van onze contacten in het grensgebied Hongarije-Oekraïne.
In april hebben we een verslag van onze contactpersoon: David Pandi ontvangen:
“Het is passend dat ik jullie een brief stuur met betrekking tot de activiteiten die ik heb georganiseerd
aan de hand van jullie donaties. Onderstaande hebben we gesteund:
– De Oekraïense burgers die hun huizen hebben verlaten door de levensbedreigende
omstandigheden en hulp hebben gezocht in Trans-Karpaten
– De organisaties is Trans-Karpaten die onderdak hebben verleend aan de vluchtelingen
– De families die mannen, zoons en vaders hebben die zijn opgeroepen voor militaire dienst
– De lokale families die niet konden vluchten omdat ze te oud of gehandicapt zijn
– De Oekraïense burgers die naar Hongarije kwamen voor hulp
Sinds de uitbraak van de oorlog ben ik op de meeste dagen naar Oekraïne gereisd, volgeladen met voedsel, dekens, hygiëne producten, kleding en schoeisel. Op sommige dagen ben ik zelfs 2 of 3 keer over de grens gegaan. Ik nam steeds de spullen uit het transport mee omdat het transport in Hongarije vlak bij de Oekraïense grens had gelost.
Van het geld dat is gedoneerd heb ik het volgende gekocht:
– Voedsel en hygiëne producten
– Medicijnen en medische hulp
– Mais- en zonnebloemzaad
– Kunstmest voor de boeren
– Wasmachines voor organisaties om hulp de kunnen bieden aan de mensen die onderdak
zochten. Verder heb ik betaald voor gas, brandstof en elektriciteit
Het blijft zolang de oorlog voortduurt hard nodig om hulp te bieden en we willen jullie vragen ons te blijven steunen. Gods zegen, vriendelijke groeten, David Pandi”

Tivadar Oekraïne 

Zie voor dit project de filmpjes die zijn gemaakt op onze website of op Facebook.

Small Miracles
De organisatie van Jurjen en Ruth Knot, het echtpaar dat in Hongarije woont en in het grensgebied
werkt. Het geld van de paasbrodenactie wordt gedoneerd aan de projecten van Jurjen en Ruth.

Hulp bieden
Financiële steun die wij binnen krijgen op onze rekening worden aan onze projecten en contacten in Oekraïne/Hongarije besteed, tenzij anders vermeld. Met dit geld willen we de armenkeuken en de gemeenteleden van de kerk in Tivadar steunen waar nodig. Maar ook andere projecten in Oekraïne hebben veel geld nodig voor allerlei basisbehoeften. Denk aan kindertehuizen, bejaardentehuizen, scholen en diaconaal werk. Overal is tekort aan op dit moment, geld is hard nodig! U kunt ook een gift overmaken op een van rekeningnummers onder aan de pagina.

Transporten
Vlak na de zomervakantie gaan we weer een transport organiseren. Tot die tijd vragen we u de spullen die u wilt doneren zelf op te slaan. Onze opslag zit op dit moment vol. Een klein gedeelte van de ingezamelde goederen gaat naar Oekraïne (waar vraag naar is), verder richten we ons met de inzameling weer op onze reguliere projecten, een aantal dorpen in Roemenië. Voor deze dorpen vragen we kleding, schoenen, klein meubilair, keukeninventaris e.d. ( nuttige bruikbare dingen)

Gastgezinnen of praktische hulp
Mensen die in aanmerking willen komen als gastgezin verwijzen we door naar de website van de gemeente of Take Care B en B. De gemeente is hard bezig om alles in goede banen te leiden en te coördineren, zodat de opvang van vluchtelingen zo goed mogelijk geregeld kan worden. Ook voor andere vragen of hulp of inzameling voor de vluchtelingen in Nederland, verwijzen we u door naar de gemeente en naar de stichting: Het Hogeland Helpt. Op deze manier verloopt alles via de juiste route en kan de juiste hulp geboden worden.

 

Bezoek aan de projecten
Van 23 mei tot 28 mei zullen Albert en Marjan Veldman diverse projecten gaan bezoeken. Via de website en Facebook doen we verslag van deze reis.

Tot slot
We willen aan het eind van deze brief iedereen hartelijk bedanken voor de steun die geboden wordt. Wij zijn hier erg dankbaar voor. We vragen uw gebed voor alle betrokkenen.

Actueel – 22-3-2022 22:49

Alweer een week voorbij waarin er zoveel is gebeurd dat het lijkt alsof het al maanden geleden is dat we voor het eerst over de oorlog hoorden.
In de afgelopen week hebben we het transport kunnen voorbereiden en de inzameling hiervoor afgerond. We vertellen er meer over in deze nieuwsbrief.

Tivadar Oekraïne
Ook deze week hebben we opnieuw weer een bedrag aan deze gemeente kunnen overmaken, om het belangrijke werk wat aan de Oekraïnse kant van de grens wordt te ondersteunen, zodat dit door kan blijven gaan, want de stroom vluchtelingen is oneindig lang op dit moment.

Small Miracles
De organisatie van Jurjen en Ruth Knot, het echtpaar dat in Hongarije woont en in het grensgebied werkt. Met hen hebben we nauwe contacten over de organisatie van het transport. Jurjen coördineert in Hongarije de opslag en de verdeling van de goederen die met het transport meekomen. Team Uithuizermeeden heeft een mooi bedrag over kunnen maken aan de stichting van Jurjen en Ruth.

Hulp bieden
Financiële steun die wij binnen krijgen op onze rekening worden aan onze projecten en contacten in Oekraïne besteed, tenzij anders vermeld. Met dit geld willen we de armenkeuken en de gemeenteleden van de kerk in Tivadar steunen waar nodig. Maar ook andere projecten in Oekraïne hebben veel geld nodig voor allerlei basisbehoeften. Denk aan kindertehuizen, bejaardentehuizen, scholen en diaconaal werk. Overal is tekort aan op dit moment, geld is hard nodig! U zult op meerdere locaties in Noord-Groningen collectebussen van onze organisatie vinden. U kunt ook een gift overmaken op een van rekeningnummers onder aan de pagina.

Transporten
Op 20 maart is het transport vertrokken. Op 19 maart hebben we samen met de burgemeester van gemeente Het Hogeland en andere belangstellenden de chauffeurs een goede reis kunnen wensen, ook de pers was bij dit moment aanwezig. Er werden een paar mooie bedragen overhandigd aan onze stichting! (Op het HHC is actie gevoerd, er zijn flessen ingezameld door verschillende kinderen, groep 7 van de Walfridusschool in Bedum heeft geld ingezameld en er zijn door middels van sponsoring namen op een vlag gezet, deze vlag werd aangeboden aan de chauffeurs. Ook zijn we door een aantal bedrijven en particulieren gesponsord). We houden u via Facebook en de website op de hoogte van het verloop van het transport.

 

Op zaterdag 26 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur houden we weer een inzamelingsochtend voor humanitaire hulpgoederen. Het adres is Klinkenborgerweg 1 in Kantens. Een klein gedeelte van de ingezamelde goederen gaat naar Oekraïne (waar vraag naar is), verder richten we ons met de inzameling dan ook weer op onze reguliere projecten, een aantal dorpen in Roemenië. Voor deze dorpen vragen we kleding, schoenen, klein meubilair, keukeninventaris e.d. ( nuttige bruikbare dingen)

Gastgezinnen of praktische hulp
Mensen die in aanmerking willen komen als gastgezin verwijzen we door naar de website van de gemeente. De gemeente is hard bezig om alles in goede banen te leiden en te coördineren, zodat de opvang van vluchtelingen zo goed mogelijk geregeld kan worden. Ook voor andere vragen of hulp of inzameling voor de vluchtelingen in Nederland, verwijzen we u door naar de gemeente en naar de stichting: Het Hogeland Helpt. Op deze manier verloopt alles via de juiste route en kan de juiste hulp geboden worden.
Paasbrodenactie
Team Uithuizermeeden is bezig met het voorbereiden van een paasbrodenactie. Deze zal in week 13 gehouden worden. In een volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan Small Miracles.

Uurke zing’n
Op zondagavond 3 april is er een samenzangavond: “uurke zing’n” in de GKV van Kantens. De collecte is dan voor S.P.O.
Hierover ook in een volgende nieuwsbrief meer.

Tot slot
We willen aan het eind van deze brief iedereen hartelijk bedanken voor de steun die van alle kanten wordt aangeboden. Zo mooi om te merken en te zien. We willen graag afsluiten met de woorden van Jacobus 1: 27 Zuiver een eerlijk geloof houdt voor God de Vader in: zorgen voor de weeskinderen en de weduwen die het moeilijk hebben en Gods wil doen. Met deze woorden en in dit vertrouwen zijn de chauffeurs vanochtend richting Oekraïne vertrokken.

Actueel – 20-3-2022 10:15

Burgemeester Henk-Jan Bolding van gemeente Hogeland is gekomen om de chauffeurs een goede reis te wensen. Ook hebben de kinderen het door hen ingezamelde bedrag overhandigd. Totaal is er meer dan 3000 euro ingezameld door de kinderen, het HHC, groep 7 Walfridusschool Bedum en via collectebussen en giften. 

Vanmorgen om 6 uur is de vrachtwagen met hulpgoederen richting Oekraïne vertrokken. Ze gaan via Duitsland en Oostenrijk naar Hongarije. 15 km voor Oekraïne lossen ze de vrachtwagen met hulpgoederen bij Jurjen en Ruth (Small Miracles), die verdelen het van daar uit. 

Actueel – 12-3-2022 21:43

Oorlog in Oekraïne 

Gezien de huidige ontwikkelingen in Oekraïne willen we iedereen die bij onze stichting betrokken is
via extra nieuwsbrieven op de hoogte stellen van de huidige situatie van onze contacten in het
grensgebied Hongarije-Oekraïne.
En nog steeds gaat het door….. de acties van de vrijwilligers, geld storten op de rekening, wat mooi!
Zo zijn er 2 kinderen in Bedum: door een Tikkie te betalen, komt je naam op een Oekraïense vlag.
Deze vlag gaat mee met het transport en het opgehaalde geld wordt gebruikt voor het transport. Zo
leuk bedacht!
Vandaag (zaterdag 12 maart) weer een inzameldag gehad. Er zijn weer velen geweest die weer iets
hebben gebracht of een bedrag in de collectebus hebben gedaan. Er geldt nog steeds: ……..te veel
om iedereen persoonlijk te bedanken, maar langs deze weg…. bedankt mensen!! Wat een
saamhorigheid, wij worden er stil van. 

Tivadar Oekraïne 

Vanuit dit dorp gaf men aan door de dekens heen te zijn. We hebben een oproepje geplaatst en
kunnen een heel aantal dekens meegeven aan het transport. Verder steunen we deze gemeente
financieel zodat ze door kunnen gaan met het verlenen van hulp aan de vluchtelingen aan de
Oekraïense kant van de grens met Hongarije. We hebben al 2 keer een mooi bedrag voor dit werk
over kunnen maken.
Het gezin van Timea en Pisti (klein kindertehuis)
Dit gezin met 9 kinderen is gevlucht naar Hongarije. Ze hebben alles in Oekraïne achter moeten laten,
maar zijn veilig. Wij hebben heb gesteund met een bedrag. Van dit bedrag hebben ze de huur van
een nieuwe woning kunnen betalen. 

Small Miracles 

De organisatie van Jurjen en Ruth Knot, het echtpaar dat in Hongarije woont en in het grensgebied
werkt. Met hen hebben we nauwe contacten over de organisatie van het transport. Jurjen
coördineert de verdeling en de opslag in Hongarije. En vanuit daar wordt het verder naar waar nodig
verspreid. Naar de vluchtelingen of naar de tehuizen bijvoorbeeld.
Nieuws over de organisatie van Jurjen en Ruth is te vinden op www.small-miracles.nl . 

 Hulp bieden 

Financiële steun die wij binnen krijgen op onze rekening worden aan onze projecten en contacten in
Oekraïne besteed, tenzij anders vermeld. Met dit geld willen we de armenkeuken en de
gemeenteleden van de kerk in Tivadar steunen waar nodig. Maar ook andere projecten in Oekraïne
hebben veel geld nodig voor allerlei basisbehoeften. Denk aan kindertehuizen, bejaardentehuizen,
scholen en diaconaal werk. Aan deze projecten hebben we een mooi bedrag over kunnen maken.
Overal is tekort aan op dit moment, geld is hard nodig! Ook het realiseren van een transport kost
ongeveer 2000 euro. U zult op meerdere locaties in Noord-Groningen collectebussen van onze
organisatie vinden. We hebben een QR code gemaakt, of u kunt een gift overmaken op het
rekeningnummer onderaan de pagina’s. 

Transporten 

Op 20 maart gaat het transport vertrekken, dankzij uw hulp zitten we tjokvol met hulpgoederen,
vooral de eerste levensbehoeften voor de mensen. We houden u via Facebook en de website op de
hoogte van het verloop van het transport.
Hoe mooi ook dat iemand zich bij ons meldt en zegt: ik ga met het vliegtuig naar Hongarije om te
helpen, kunnen jullie wat dozen met gekregen handschoenen en mondkapjes voor me meenemen
want het past niet in mijn rugzak…… blijkt ze ook nog bij het weeshuis in Nagydobrony te hebben
geholpen in het verleden.
Op zaterdag 26 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur houden we weer een inzamelingsochtend voor
humanitaire hulpgoederen. Het adres is Klinkenborgerweg 1 in Kantens. Een klein gedeelte van de
ingezamelde goederen gaat naar Oekraïne (waar vraag naar is), verder richten we ons met de
inzameling dan ook weer op onze reguliere projecten, een aantal dorpen in Roemenië. Voor deze
dorpen vragen we kleding, schoenen, klein meubilair, keukeninventaris e.d. ( nuttige bruikbare
dingen) 

Gastgezinnen 

Mensen die in aanmerking willen komen als gastgezin verwijzen we door naar de website van de
gemeente. De gemeente is hard bezig om alles in goede banen te leiden en te coördineren, zodat de
opvang van vluchtelingen zo goed mogelijk geregeld kan worden. 

Tot slot 

Wat een mooie gesprekken hebben we gehad de afgelopen week en wat een lieve, warme en
betrokken mensen hebben we leren kennen. Wat is er veel gebeurd in korte tijd. Hierin voelen we de
grootheid van God. Onze zorgen leggen we bij Hem neer en we vragen een zegen over ons verdere
werk. We vragen uw gebed voor de mensen in Oekraïne en voor alle betrokken, op wat voor manier
dan ook

Actueel – 10-3-2022 18:39

MV: Mijn dag begon vandaag met een lied, ingezongen door de
kinderen van Het Prisma in Uithuizermeeden: Geef ons vrede. Zo mooi en ontroerend, het raakte mij diep! Wat geweldig om te zien, hoe ook  kinderen bezig zijn om zich in te zetten voor Oekraïne.

 

En dat de inzameling van vandaag……. in Kantens reed het
af en aan met auto’s, zoveel animo en spullen gebracht en zulke mooie gesprekken gehad! Bij verschillende supermarkten is ook ingezameld. Aan het eind van de dag hebben we de balans opgemaakt, en we kunnen de planning bekend maken.

Hartelijk dank mensen! Groot en klein, met elkaar hebben we
de schouders eronder gezet, het was een gezegende dag. 

Het transport naar Oekraïne vertrekt op zondag 20 maart. We zamelen in tot donderdag 16 maart. Dit doen we op verschillende locaties:

– Vanaf donderdag 10 maart bij de COOP in Uihuizermeeden

– Vanaf dinsdag 8 maart bij de Albert Heijn in Uithuizen

– Op zaterdag 12 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur staan we bij Strohandel Terpstra, Kwekersweg 1 Uithuizen. Hier kunt u naast de producten van de lijst ook dekens inleveren.

. Zonnebloemolie
•Rijst
•Macaroni
•Suiker
•Koffie
•Thee
•Soep in blik
•Soep in pakjes
•Babyvoeding
•Flesjes water
•Musli/energie-repen
•Crackers
•Biscuit
•Ondergoed kind nieuw
•Ondergoed dames nieuw
•Sokken nieuw
•Wasmiddel
•Kaarsen en lucifers

 

We zamelen volgende week alleen de artikelen op de lijst in,
omdat dit het meest urgent is en  direct
mee kan in het transport.

Op 26 maart van 9-12, Klinkenborgerweg 1 in Kantens,  hebben we weer een reguliere inzamelingsdag,
voor ons jaarlijkse transport naar Hongarije/ Roemenië, dan kan er weer kleding,  of kunnen er andere humanitaire goederen gebracht worden.

 

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar projectoekraine@live.n

Oekraïne

In Oekraïne bieden we hulp in het transkarpatië gebied; het gebied ‘achter de Karpaten’ in West-Oekraïne. Een arm gebied in Oekraïne. In de dorpen Peterfalva & Tivadar helpen we bij de gaarkeuken, kinderdagverblijven, de dokterspost en met het transport van goederen. 

Roemenië

In Roemenië hebben we contact met de kerk in Pir, een dorpje in het noorden van Roemenië. Waar mogelijk ondersteunen we deze mensen met praktische hulp en financiële ondersteuning. Ook brengen we hier spullen die in Nederland afgedankt worden heen, dit wordt dankbaar in ontvangst genomen!

Acties

Aardbeien

...als ze weer klaar zijn - begin van de zomer!

Jaarlijks plukken we aarbeien die verkocht worden om geld in te zamelen voor onze projecten.

Oliebollen

...lekker met Oud en Nieuw

Om het jaar lekker af te sluiten én geld in te zamelen voor de projecten bakt ons team traditiegetrouw oliebollen. Het duurt nog even tot 2021… 

Bollenmanden

...laat het voorjaar maar beginnen!

Een origineel cadeau! Een mand vol met 5 soorten bloembollen. De manden zijn uit Roemenië meegenomen, gemaakt door Roma families die zo de hele winter een inkomen hebben gehad. Tot februari te bestellen voor €17,95 via ons emailadres. 

Boer'n Praise

...samen maken we onze God groot

Een aantal keer is er een Boer’n praise georganiseerd. Op de boerderij maken we God groot. Daarnaast wordt er gezorgd voor inspirerende sprekers en eten. 

Collecten/gift

...neem contact op!

Regelmatig ontvangen wij giften of opbrengsten van collecten. Namens de mensen in Roemenië of Oekraïne: hartelijk bedankt daarvoor!

Vroeger...

...dit heb je gemist...

Door de jaren heen zijn er al allerlei acties georganiseerd om geld in te zamelen; van badeendjes wedstrijd en baggerrace tot 24 uur paalzitten…

Benieuwd hoe jij kunt helpen?

Wil jij graag meehelpen aan het doel van Stichting Project Oekraïne? Dat kan op verschillende manieren. Mee met een groep op reis naar Oost-Europa, financieel, meehelpen bij de acties om geld in te zamelen – be our guest!

Oorlog Oekraïne – Je kunt helpen door een gift te geven voor hulp aan de vluchtelingen. Zie voor verdere informatie onze nieuwsbrieven.

Contact

Oosterweg 7 9995 VJ Kantens
projectoekraine@live.nl Tel. 0595-552424

KVK nr. 52514706
Rek. nr. NL56 RABO 0121477967
Fi. nr. 850479745