Giften

Financieel bijdragen?

Draagt u Stichting Project Oekraïne een warm hart toe? Maak dan een gift over, alvast hartelijk bedankt!

Materieel bijdragen

Heb je spullen over die nog een tweede kans kunnen krijgen in Oost-Europa? Kleding, schoenen, fietsen enz. zamelen we op bepaalde data in!
Inzameldata

ANBI status

Stichting Project Oekraïne heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Zo zijn je giften aftrekbaar van de belasting.

Betalingsgegevens:

Oosterweg 7 9995 VJ Kantens
projectoekraine@live.nl Tel. 0595-552424

KVK nr. 52514706
Rek. nr. NL56 RABO 0121477967
Fi. nr. 850479745