Projecten

In Roemenië zijn we in 2014 samen met de lokale bevolking van het dorpje Pír begonnen met de bouw van een verenigingsgebouw voor de kerk.

Het gebouw is na een feestelijke opening in september 2017 in gebruik genomen. Wij richten ons in Roemenië vooral op de kinderbijbelweek en financiële steun. Deze kinderbijbelweek zal vooral door de mensen in Pír voorbereid worden. Wij hebben aangeboden om te helpen als ondersteuning en hen van materialen te voorzien. Op deze manier hopen we de kerk daar te stimuleren om zelf actief te zijn.

In Péterfalva (Tivadar), een klein dorpje niet ver verwijderd van de Hongaarse grens, steunen we de armenkeuken. Een diaconaal project. In de wintermaanden krijgen de armen en zieken een paar maal per week een warme maaltijd uit deze keuken. Een mooi project, dat we een zeer warm hart toedragen


Daarnaast hebben we een bouwproject in Tysobyken, een dorp verderop. Hier hebben we al eerder meegeholpen aan het renoveren van een romakinderdagverblijf. Dit kinderdagverblijf loopt erg goed en daarom is er nog een lokaaltje aan vast gemaakt. Dit lokaal is inmiddels in gebruik. We onderhouden het contact met het kinderdagverblijf en helpen als dit nodig blijkt te zijn

In het voorjaar gaan we weer een transport klaarmaken. Een trailer vol kleding, meubels en andere goederen gaat weer naar Somkerék, Vaida en Pir in Roemenië. De spullen die voor Oekraïne zijn bestemd worden in Hongarije gelost en vanaf daar verder vervoerd naar Oekraïne. In Roemenië spraken we met de dominee over de bestemming van de goederen. De meeste goederen die in Pír terecht komen worden voor een lage prijs verkocht aan de mensen in het dorp. De opbrengst van deze verkoop gaat naar de bouw van het verenigingsgebouw van de kerk.

De goederen zijn bijna allemaal verkocht. Alles wat overgebleven is en niet verkocht werd is alsnog geschonken aan verschillende mensen in het dorp. Alles heeft een bestemming gekregen.

Alexander Idema en Alex Viet zijn weer bereid gevonden het transport te verzorgen. Giften hiervoor zijn van harte welkom!

Een transport kost ongeveer € 2000,-

Hebt u iets aan te bieden, dan kunt u dat langsbrengen in overleg.

De bewoners van het inzamelpunt stellen hun erf beschikbaar, u kunt bij hen geen spullen afgeven. Voor vragen: projectoekraine@live.nl